The Big Buddha Phuket

The Big Buddha Phuket 2012

               The Big Buddha Phuket  2012

Panorama Big Buddha

อีกฝากฝั่งของ เมืองภูเก็ต เห็นหมดทั่วเกาะ

ประดิษฐานอยู่ตระกานตา

คนงานขัดเกลา หินอ่อน ก้อนมหึมา

อีกมุม ครับ

ทางขึ้น Big Buddha

สวยครับ

กำลังสร้างครับ อยู่ด้านหลังของ Big Buddha

ส่วนประกอบ Big Buddha

ข้างในสถานที่แสดง งานสร้าง BigBuddha

หินอ่อน ที่เขาลือกันว่า สถาปัตย มหัศจรรย์ อันดามัน อยู่ที่ภูเก็ตครับ

ภาพจำลองการสร้าง The Big Buddha Phueket พระใหญ่เมืองภูเก็ต

 

Advertisements
%d bloggers like this: