ศาลเจ้าพ่อพญาไมย จังหวัดน่าน 2011

ศาลเจ้าพ่อพญาไมย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 2011

ศาลเจ้าพ่อพญาไมย อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

บริเวณด้านบน ศาลจะมีศาลพักผ่อนย่อนใจ กับบ่อเลี้ยงปลาของเจ้าพ่อพญาไมย

บันไดทางขึ้น ศาลเจ้าพ่อพญาไมย

ป้ายเดิมของศาลเจ้าพ่อพญาไมย

จะมีคนดูแล บนศาลเจ้าพ่อพญาไมยอยู่ครับ เป็นตัวแทนติดต่อกับเจ้าพ่อ รวมถึงบนบานศาลกล่าวต่างๆ

เจ้า่พ่อพญาไมย เดิมที ชื่อว่า “เจ้าพ่อดังฆ้อง”

ในบริเวณของศาลเจ้าพ่อพญาไมยด้านล่าง ก็จะพบกับ บ่อน้ำทิพย์

น้ำนี้สามารถอุปโภคบริโภคได้ ผ่านจากกรมอนามัยอำเภอเชียงกลาง มาแล้วนะครับ

เค้าถือว่าเป็น น้ำจิตน้ำใจของศาลเจ้าพ่อพญาไมยเลยทีเดียวล่ะครับ มี 2 บ่อ


Advertisements
%d bloggers like this: