Pratubjai House Phrae 2011

Pratubjai House บ้านประัทับใจ จังหวัดแพร่ 2011

บ้านประทับใจที่จังหวัดแพร่ อยู่ในตัวอำเภอเมือง


Pratubjai House

ทางเข้า Pratubjai House

มีของเก่า ของเก็บ เยาะเยะ มากมาย

สินค้าส่วนใหญ่จะขาย ให้กับนักท่องเที่ยว

จำลองล้อเกวียนไม้สักแท้ สมัยโบราณ

ห้ามดึงเล่นครับ!!!

บ้านประทับใจหลังนี้ สร้างมาจากไม้ัสักแท้ทั้งหลัง จากบ้าน 9 หลังรวมกัน

วิธีชีวิตชาวแพร่ ล้านนา

ไม้สักทั้งนั้นครับ มูลค่าไม่ต้องพูดถึง…

ง่าส์ ไรเนี๊ยะ

Advertisements
%d bloggers like this: